دسترسی سریع

گزارش تصویریگزارش تصویری آرشیو

آیین مبادله تفاهم‌نامه همکاری پژوهشگاه استاندارد و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با حضور رییس سازمان ملی استاندارد ایران و بازدید از بخش های مختلف آزمایشگاهی این شرکت - 13 اردیبهشت ماه 1400

آیین مبادله تفاهم‌نامه همکاری پژوهشگاه استاندارد و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با حضور رییس سازمان ملی استاندارد ایران و بازدید از بخش های مختلف آزمایشگاهی این شرکت - 13 اردیبهشت ماه 1400
1400/2/13 دوشنبه
 
امتیاز دهی