دسترسی سریع

آرشیو فیلمآرشیو فیلم آرشیو

کلیپ نشست اعضای کارگروه صنایع غذایی و کشاورزی بنیاد ملی حامیان استاندارد با رییس و معاونان سازمان ملی استاندارد ایران

کلیپ نشست اعضای کارگروه صنایع غذایی و کشاورزی بنیاد ملی حامیان استاندارد با رییس و معاونان سازمان ملی استاندارد ایران
1400/2/20 دوشنبه
 
امتیاز دهی