شنبه 30 تير 1397   16:11:17
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


معاونت ارزیابی کیفیت

نام و نام خانوادگی جهانبخش سنجابی شیرازی
سمت معاون ارزیابی انطباق،دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان،دبیر ستاد تحول نظام استاندارد سازی کشور
محل کار تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، شماره 1294، سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار 88889803
سوابق تحصیلی دکتری حرفه ای – تخصصی(MD-CFP-RD)
 خلاصه مشاغل و سوابق اجرایی مربی و مدیر دوره های عالی پزشکی و آموزه های قانونی و برگزاری بیش از 40 سمینار در این موضوع به عنوان دبیر سمینار
سردبیر ماهنامه پزشک و قانون
دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عراق
دبیر کمیته تجارت و بازرگانی و ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق(ریاست جمهوری)
سردبیر ماهنامه آموزشی، ترویجی سینا
مدیر مسئول ماهنامه اقتصادی –علمی- ترویجی  ره نامه توسعه
دبیر ستاد عالی مدیریت دانش مجمع تشخیص مصلحت نظام
ویژگی های مدیریتی و پژوهشی ریاست پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد ایران ، مشاور ویژه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ، جانشینی دبیر شورای عالی استاندارد       
رئیس کمیته مدیریت عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران ،  معاون کمیته اطلاعات مجمع تشخیص مصلحت نظام
مشاور رئیس کمیسیون و دبیر تدوین سیاست های قاچاق و مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
سرپرست کمیته حقوقی و نظارت ،  قائم مقام معاونت بین الملل مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستیار اجرایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، رئیس کمیته ارزیابی و تبیین قانون و سیاستهای مجمع تشخیص، دبیر شورای بررسی تخصصی پزشکی قانونی کشور
دبیر شورای مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر مرکز ملی بررسی صحنه جرم کشور
کارشناسی آئین نامه کمیسیون نظارت مجمع  ، دبیر کنگره کشوری و شورای سیاستگزاری های کشور در امر مبارزه با قاچاق
دبیرکل کنفرانس بین المللی بازسازی عراق  ،  دبیرکل کنفرانس همکاریهای اقتصادی ایران و عراق
طراحی شاخص سازی سیستم نظارتی منطبق بر MBO  ، طراحی و پیاده سازی نرم افزار HIS
طراحی سیستم جامع و مکانیزه مشتری مداری CRM و تکریم ارباب رجوع ویژه ارباب رجوع ویژه تحقق دولت الکترونیک
بررسی و نیاز سنجی تحقیق سیاستهای کلی نظام در سه قوه
نظارت بر طرحهای پژوهشی انجام شده در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (6 مورد شامل سیاستهای دفاعی –پیمانکاری منطقه ای – امکانسنجی تحقیق ساساتها در افق قانون تشکیل دستگاههای مجری –الگوهای ترک اعتیاد – پیوست رسانه و چشم انداز – تحقیق فرمان محرمانه مقام معظم رهبری در سال 85 خطاب به روسای سه قوی )
تالیفات و سخنرانی ها اصول تدوین سیاستهای کلی در یک نظام برنامه ریزی آرمانی
مبانی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی در جمهوری اسلامی ایران
نظام 180 درجه ای ارزشیابی عملکرد
رسانه و چشم انداز
ناظر تالیف و تدوین 57 عنون کتاب الکترونیک در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت
عضو تحریریه نشریات علمی تخصصی "ره نامه سیاستگزاری "و "ایران آینده "
آدرس الکترونیکی J.SANJABI@YAHOO.COM