سه شنبه 4 تير 1398   22:07:53
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


اداره کل امور حقوقی و مجلس
 
نام و نام خانوادگی:محمد کاشفی
سمت: مدیر کل حقوقی و امور ملجس
محل کار : کرج – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 02632807046
سوابق تحصیلی: لیسانس حقوق قضایی
سوابق اجرایی:
  • معاون اداره کل حقوقی و امور مجلس
  • سرپرست اداره کل حقوقی و امور مجلس
  • مدیر کل حقوقی و امور مجلس
مقالات منتشر شده :
سخنرانی در کنفرانس :
زمینه تخصصی : حقوق قضایی
آدرس الکترونیکی : kashefi@isiri.org.ir