جمعه 3 اسفند 1397   03:12:26
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
نام و نام خانوادگی:
سمت:   مدیر کل روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
محل کار : 
تلفن محل کار:
سوابق تحصیلی: 
سوابق اجرایی:
·        
مقالات منتشر شده: 
 
سخنرانی در کنفرانس :
 
زمینه تخصصی  :
آدرس الکترونیکی: