پنجشنبه 24 آبان 1397   07:22:03
بيشتر
رویدادهای مهم
فراخوان عضويت در كميته هاي متناظر كدكس غذايي
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر ISIRI TC98 با عنوان  مبانی طراحی سازه ها
فراخوان عضویت در کمیته متناظر ISIRI/ TC263با عنوان  متان بستر زغال سنگ
بدين‌وسيله به اطلاع مي‌رساند، درگاه مشتريان و درگاه پرداخت الكترونيك پژوهشگاه استاندارد، جهت پيگيري نمونه‌ها و پرداخت هزينه آزمون از بخش دسترسي سريع پرتال پژوهشگاه در دسترس عموم قرار گرفته است.
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/OIML/TC17 با عنوان دستگاه های اندازه گیری شیمیایی و فیزیکی
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC227 با عنوان «فنرها»
فراخوان عضویت درکمیته کدکس نمونه برداری و روش آزمون
فراخوان عضویت در کمیته متناظر ISIRI/TC91  با عنوان : موادفعال درسطح
فراخوان عضویت در کمیته متناظر ISIRI/TC134  با عنوان : کودها و بهسازهای خاک
فراخوان عضویت در کمیته متناظر ISIRI/TC217  با عنوان : فرآورده های بهداشتی وآرایشی
فراخوان عضویت در کمیته فنی فرعیISIRI/OIML/TC3 SC3 با عنوان مواد مرجع
اعلام آخرين مهلت تمديد پروانه كارشناسي استاندارد
فراخوان عضویت درکمیته کدکس غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی
فراخوان کمیته های متناظر
 قابل توجه کارشناسان استاندارد ( اشخاص حقیقی ) متقاضی تمدید پروانه
قیمت پایه حق الزحمه کارشناسان استاندارد( اشخاص حقیقی در سال 96)
فراخوان عضویت در کمیته متناظر ISIRI/COPOLCO  با عنوان حمایت از مصرف کننده
فراخوان عضویت در کمیته فنی ISIRI/ISO/TC158 با عنوان ” آنالیز گازها
فراخوان کمیته فنی متناظر TC 181  با عنوان ایمنی اسباب بازی
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/ISO TC 27 با عنوان سوخت های معدنی جامد
1 2 3 4 5