جمعه 23 آذر 1397   14:12:15
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


روز جهانی استاندارد
پیام روز جهانی استاندارد 2014

فايلها
WSD docx.pdf 118.137 KB