آخرین اخبار

  • اخبار

  • ببینید و بشنوید

  • رویدادهای مهم

اخبار ملی

بيشتر

اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

استانی

بيشتر

بین المللی

بيشتر

گزارش تصویری

بيشتر

آرشیو فیلم

بيشتر

آرشیو صدا

بيشتر

رویدادهای مهم

بيشتر

خدمات ما برای مخاطبان

خدمات سازمان بر اساس حوزه فعالیت

تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی

تدوین و ترویج (تدوین استاندارد ملی، مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی . آموزش و ترویج )

ارزیابی انطباق خدمات، کالاهای داخلی، صادراتی و وارداتی

اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها (نظارت بر عملکرد اوزان سنگین، سبک، جایگاه سوخت مایع و گاز طبیعی)