سه شنبه 4 تير 1398   23:11:40
فرم
** لیست 9/10/92
جستجو9/10/92
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر

مرتب سازی u
 • نام آزمایشگاه: شرکت مهندسی ایمن سنجش پویا
  تاریخ اعتبار: 1400/04/03
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/3635
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 045/33822312
  نمابر: 045/33822312
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: معیار گستر کاسپین (اوزان سبک)
  تاریخ اعتبار: 1399/03/22
  وضعیت گواهینامه: صدور
  شماره گواهینامه: Ghz/4398
  استان ها: قزوین
  تلفن: 02833436762
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: غذا و داروی منطقه ازاد اروند
  تاریخ اعتبار: 1400/01/31
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: kho/4376
  استان ها: خوزستان
  تلفن: 06153266030
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: اعتماد صنعت آذر رفاه هریس
  تاریخ اعتبار: 1399/03/04
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Ash/4395
  استان ها: آذربایجان شرقی
  تلفن: 04143434587
  نمابر: 04143434587
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: پیشگامان انتقال ژن طب و سلامت-4384
  تاریخ اعتبار: 1399/02/08
  وضعیت گواهینامه: صدور
  شماره گواهینامه: T/4384
  استان ها: تهران
  تلفن: 88200114
  نمابر: 88200109
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>