جمعه 30 شهريور 1397   23:05:06
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فرم
** لیست 9/10/92
جستجو9/10/92
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر

مرتب سازی u
 • نام آزمایشگاه: پارمیس طراحان پاسارگاد-4150
  تاریخ اعتبار: 1398/05/23
  وضعیت گواهینامه: صدور
  شماره گواهینامه: T/4150
  استان ها: تهران
  تلفن: 09100059938- 77451914
  نمابر: 77451979
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: بهین تجهیز مهر کاسپین-4148
  تاریخ اعتبار: 1398/05/23
  وضعیت گواهینامه: صدور
  شماره گواهینامه: T/4148
  استان ها: تهران
  تلفن: 65442766
  نمابر: 65442766
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: ایمن باراد پارسیان-4149
  تاریخ اعتبار: 1398/05/23
  وضعیت گواهینامه: صدور
  شماره گواهینامه: T/4149
  استان ها: تهران
  تلفن: 33592025
  نمابر: 33592026
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: کارپردازان صنعت مارون
  تاریخ اعتبار: 1397/09/28
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: 3314/kho
  استان ها: خوزستان
  تلفن: 09163002591
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: ماموت
  تاریخ اعتبار: 1398/05/29
  وضعیت گواهینامه: صدور مجدد
  شماره گواهینامه: 3089/al
  استان ها: البرز
  تلفن: 026-44523400
  نمابر: 026-44523400
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>