جمعه 2 فروردين 1398   13:26:25
فرم
** لیست 9/10/92
جستجو9/10/92
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر

مرتب سازی u
 • نام آزمایشگاه: مجتمع آزمایشگاهی صفای کوثر
  تاریخ اعتبار: 1398/12/15
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: GLS/4326
  استان ها: گلستان
  تلفن: 017335291671
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: آردین نان سهیل
  تاریخ اعتبار: 1399/06/18
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Es/4171
  استان ها: اصفهان
  تلفن: 09161680825
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: مخازن زرین نور آوین
  تاریخ اعتبار: 1399/12/16
  وضعیت گواهینامه: اولین تمدید
  شماره گواهینامه: ya/3885
  استان ها: یزد
  تلفن: 035-32245069
  نمابر: 035-32245069
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
  تاریخ اعتبار: 1398/12/24
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Ash/4341
  استان ها: آذربایجان شرقی
  تلفن: 04131966209
  نمابر: 04131966200
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>