يكشنبه 6 بهمن 1398   03:39:38
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
نام آزمایشگاه
* وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار تا تاریخ
استان

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: شرکت پمپ و توربین (پتکو)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/933
اعتبار تا تاریخ: 1398/11/30
استان: آذربایجان شرقی
تلفن و نمابر: 041-32899304-32890144
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: فنی و مکانیک خاک خراسان جنوبی
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: ساختمانی و معدنی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1318
اعتبار تا تاریخ: 1401/07/07
استان: خراسان جنوبی
تلفن و نمابر: 056-32414547-32414578
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: سپهر گاز کاویان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/917
اعتبار تا تاریخ: 1401/09/10
استان: البرز
تلفن و نمابر: 026453-45330106-45330104
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: شرکت پرهام گستر فارس
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/997
اعتبار تا تاریخ: 1399/06/10
استان: فارس
تلفن و نمابر: 32275710- 071
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: شرکت مهندسین مشاور کلبه نیک ساز اصفهان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: ساختمانی و معدنی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1331
اعتبار تا تاریخ: 1401/09/10
استان: اصفهان
تلفن و نمابر: 031-32730287
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>