جمعه 30 شهريور 1397   22:37:14
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار تا تاریخ
استان

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: لیان پرسیس جم
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1140
اعتبار تا تاریخ: 1400/04/29
استان: بوشهر
تلفن و نمابر: 37644908- 077 و 37644909-077
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: کاشی مسعود ایران
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: ساختمانی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/678
اعتبار تا تاریخ: 1400/05/19
استان: یزد
تلفن و نمابر: 35210020-30 - 035 و 35210681-035
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: شایان سیمکان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
شماره گواهینامه: NACI/Lab/676
اعتبار تا تاریخ: 1400/04/29
استان: اصفهان
تلفن و نمابر: 45643120- 031 و 45644186-031
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: تجهیزات پرتو تابش
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/964
اعتبار تا تاریخ: 1399/02/15
استان: تهران
تلفن و نمابر: 22293000 و 22811395-021
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: شرکت لوله سازان رزاقی
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1144
اعتبار تا تاریخ: 1400/04/29
استان: تهران
تلفن و نمابر: 021-56230670 و 56230672-021
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>