دوشنبه 25 تير 1397   01:32:19
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
نام آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار تا تاریخ
استان

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: سنجش گراف سخت آزما
زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1073
اعتبار تا تاریخ: 1399/11/27
استان: آذربایجان غربی
تلفن و نمابر: 044-32776515 و 32776515-044
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: خاتم پلیمر
زمینه فعالیت: بسته بندی و سلولزی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/550
اعتبار تا تاریخ: 1400/02/07
استان: تهران
تلفن و نمابر: 88908977 و 88908533-021
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: بینا آزما سپاهان
زمینه فعالیت: شیمی-ساختمانی- انگ فلزات گرانبها
شماره گواهینامه: NACI/Lab/540
اعتبار تا تاریخ: 1399/11/27
استان: اصفهان
تلفن و نمابر: 031-35246879 و 35246880-031
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه فنی و مهندسی نوین ایده صدر سپاهان
زمینه فعالیت: ساختمانی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1101
اعتبار تا تاریخ: 1400/02/07
استان: اصفهان
تلفن و نمابر: 031-34473275
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: شرکت فیروز
زمینه فعالیت: شیمی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/575
اعتبار تا تاریخ: 1400/02/07
استان: قزوین
تلفن و نمابر: 028-32223514
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>