جمعه 2 فروردين 1398   13:02:44
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار تا تاریخ
استان

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: کنترل کیفیت رستاگروه
وضعیت آزمایشگاه: در مرحله صدور گواهینامه(معتبر)
اعتبار تا تاریخ:
 
نام آزمایشگاه: آزما بتن نگین کویر (مراقبتی و افزایش دامنه)
وضعیت آزمایشگاه: در مرحله صدور گواهینامه(معتبر)
زمینه فعالیت: ساختمانی و معدنی
اعتبار تا تاریخ:
 
نام آزمایشگاه: دامپزشکی کوثر
وضعیت آزمایشگاه: در مرحله صدور گواهینامه(معتبر)
زمینه فعالیت: شیمی - بیولوژی و میکروبیولوژی
اعتبار تا تاریخ:
 
نام آزمایشگاه: کسری سرمد سپاهان
وضعیت آزمایشگاه: در مرحله صدور گواهینامه(معتبر)
زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
اعتبار تا تاریخ:
 
نام آزمایشگاه: نیکان تک ایرانیان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: متالوژی
اعتبار تا تاریخ:
12345678910...>>>