سه شنبه 1 اسفند 1396   09:32:52
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
نام آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار تا تاریخ
استان

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه نیرو گستر لیان
زمینه فعالیت: لوازم خانگی - تحریری - بهداشتی - برق و الکترونیک
شماره گواهینامه: NACI/Lab/530
اعتبار تا تاریخ: 1399/07/14
استان: بوشهر
تلفن و نمابر: 33455050 - 077 و 33455040-077 و 33455060 - 077
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه لورچ
زمینه فعالیت: لوازم خانگی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/537
اعتبار تا تاریخ: 1399/06/10
استان: اصفهان
تلفن و نمابر: 35721418-9 - 031 و 36623674 - 031
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: شرکت سیمان ایلام
زمینه فعالیت: ساختمانی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1030
اعتبار تا تاریخ: 1396/09/24
استان: ایلام
تلفن و نمابر: 34726202 - 084 و 34726711 - 084
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه هستی آزمای کویر
زمینه فعالیت: غذایی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/991
اعتبار تا تاریخ: 1399/03/05
استان: یزد
تلفن و نمابر: 32345211 -035 و 32335216-035
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ایستا تحکیم پارت
زمینه فعالیت: ساختمان
شماره گواهینامه: NACI/Lab/865
اعتبار تا تاریخ: 1398/05/15
استان: تهران
تلفن و نمابر: 65292980-7 - 021 و 65292987 - 021
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>