يكشنبه 2 ارديبهشت 1397   20:33:27
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
نام آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار تا تاریخ
استان

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: سیم و کابل ستاره یزد
زمینه فعالیت: برق
شماره گواهینامه: NACI/Lab/572
اعتبار تا تاریخ: 1399/07/27
استان: یزد
تلفن و نمابر: 035-37273334 و 37273019 - 035
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: کیفیت سنجش زنده رود
زمینه فعالیت: ساختمانی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1065
اعتبار تا تاریخ: 1399/11/27
استان: اصفهان
تلفن و نمابر: 45860330 -031 و 45860550 - 031
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: صنایع کیمیا آران
زمینه فعالیت: شیمی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1059
اعتبار تا تاریخ: 1399/11/06
استان: البرز
تلفن و نمابر: 34710220- 026 و 34710222- 026
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: اندیشه برتر میران
زمینه فعالیت: شیمی - پلیمر
شماره گواهینامه: NACI/Lab/711
اعتبار تا تاریخ: 1397/04/14
استان: تهران
تلفن و نمابر: 5 -44539094- 021 و 44539094 -021
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: شرکت سیمان سپاهان
زمینه فعالیت: ساختمانی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/130
اعتبار تا تاریخ: 1399/10/15
استان: اصفهان
تلفن و نمابر: 52454471 -031 و 52457383 - 031
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>