دوشنبه 25 شهريور 1398   19:29:24
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
نام آزمایشگاه
* وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار تا تاریخ
استان

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: فنی مهندسی صنعت کیفیت نامداران
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1261
اعتبار تا تاریخ: 1401/03/10
استان: هرمزگان
تلفن و نمابر: 42694649و 33734209-33734208-33751750-076
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: توس پترو گاز خراسان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1307
اعتبار تا تاریخ: 1401/05/19
استان: خراسان رضوی
تلفن و نمابر: 36228281 و 36228279-36228280-051
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: سرای اختر توس مشهد
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1306
اعتبار تا تاریخ: 1401/05/19
استان: خراسان رضوی
تلفن و نمابر: 37283217 و 36656030- 36662629-051
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: لوله و اتصالات مجد ایرانیان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1259
اعتبار تا تاریخ: 1401/04/23
استان: فارس
تلفن و نمابر: 071-37742391-37742390
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: فنی و مکانیک خاک استان هرمزگان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: ساختمانی و معدنی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/436
اعتبار تا تاریخ: 1399/08/19
استان: هرمزگان
تلفن و نمابر: 076-33352315-33351228
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>