يكشنبه 30 تير 1398   05:08:48
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار تا تاریخ
استان

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: سیمکاتک
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1275
اعتبار تا تاریخ: 1401/02/27
استان: تهران
تلفن و نمابر: 77326833و 77339630-021
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: آریا رنگ درخشان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: نساجی، شیمی و پتروشیمی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1258
اعتبار تا تاریخ: 1401/03/10
استان: زنجان
تلفن و نمابر: 34228393 و 5-34228584-024
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: بنیاد بتن جنوب شرق
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: ساختمانی و معدنی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1262
اعتبار تا تاریخ: 1401/03/10
استان: یزد
تلفن و نمابر: 37223363 و 38289565-38287010-035
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: صبا لوله آذر میانه
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1279
اعتبار تا تاریخ: 1401/03/10
استان: آذربایجان شرقی
تلفن و نمابر: 52244100- 041
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: آریاک الکتریک
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1282
اعتبار تا تاریخ: 1401/03/10
استان: تهران
تلفن و نمابر: 56879498-56879456- 021
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>