جمعه 30 شهريور 1397   22:44:09
ارتباط با ما رایانامه ها
 
  رییس مرکـز naci@isiri.gov.ir 
  گروه تایید صلاحیت آزمایشگاه ها   lab.naci@isiri.gov.ir 
  گروه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی فنی
 ti.naci@isiri.gov.ir 
  گروه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی جوش و مخازن تحت فشار  wi.naci@isiri.gov.ir 
  گروه تایید صلاحیت شرکت های گواهی کننده  cb.naci@isiri.gov.ir 
نشانی مرکز: تهـران - خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از زرتشت - کوچه پزشکپور - پلاک 23 
                                                                                                                                                                                                             

.