دوشنبه 25 تير 1397   01:29:54
ارتباط با ما رایانامه ها
 

  
رییس مرکـز

 

 naci@isiri.gov.ir    گروه تایید صلاحیت آزمایشگاه ها

 

   lab.naci@isiri.gov.ir 

 

   گروه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی فنی

 

 
ti.naci@isiri.gov.ir 

 

   
گروه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی جوش و مخازن تحت     فشار

 
 wi.naci@isiri.gov.ir 
 
   گروه تایید صلاحیت شرکت های گواهی کننده
 
cb.naci@isiri.gov.ir 

نشانی مرکزتهـران - خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از زرتشت - کوچه پزشکپور - پلاک 23 
                                                                                                                                                                                                             

.