دسترسی سریع

رضا قیصی پور مدیرکل استاندارد استان خوزستان شد

با حکم غلامرضا شریعتی، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، رضا قیصی پور، مدیرکل استاندارد استان خوزستان شد.
قیصی پور پیش از این سرپرستی این اداره کل را عهده دار بود.

 
امتیاز دهی