دسترسی سریع

رییس سازمان ملی استاندارد ایران :  

ایجاد شرایط امن برای شرکت های بازرسی همکار

غلامرضا شریعتی در نشستی با اعضای انجمن شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب ایران گفت: موانع موجود مطابق با مفاد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد رفع می شود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست، توجه و دقت در انجام ارزیابی ها و تایید صلاحیت  شرکت های بازرسی را ضروری دانست و تصریح کرد: شرکت های بازرسی به عنوان نماینده و معتمد سازمان استاندارد، خدمات بازرسی را انجام می دهند و به همین علت است که این سازمان نظارت های دوره ای را برای سنجش صحت عملکرد این شرکت ها به عمل می آورد.
وی رقابت را عامل رشد و توسعه معرفی کرد و افزود: تایید صلاحیت شرکت های بازرسی باید براساس نیاز کشور باشد، تا فعالان این صنعت آسیب نبینند.
شریعتی، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران را متولی تنها نهاد اعتبار دهی دانست و گفت: مطابق با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تنها مرجع اعتباربخشی و تأیید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاههای آزمون و برسنجی و مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی (سورویانس) در کشور است.
وی درمورد تمرکز این سازمان بر چابک سازی و در عین حال توانمندسازی بخش خصوصی تصریح کرد: در چارچوب ضوابط برای ترسیم شیوه نامه و آیین نامه ها به منظور روان سازی اقدامات و  بهبود عملکرد استفاده خواهیم کرد.
علیرضا خاکی فیروز، رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در این نشست تاکید کرد: آزمایشگاهها و شرکت های بازرسی با توجه به میزان صادرات، واردات، تولید داخل و نیاز کشور باید تایید صلاحیت شوند تا فعالان این صنعت بتوانند در فضای امن به امور بازرسی بپردازند.
در ادامه اعضای انجمن شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب آمادگی این انجمن را برای همکاری های فنی با سازمان ملی استاندارد ایران اعلام داشتند و خواستار تغییر در برخی از روش های اجرایی که منجر به تضعیف شرکت ها می شود، تقویت شرکت های توانمند و ممانعت از تایید صلاحیت بی رویه شرکت های بازرسی و عدم تکرار تایید صلاحیت توسط نهادهای دیگر شدند.

برای مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید.

 
امتیاز دهی