دسترسی سریع

سازمان استاندارد بر حسن اجرای جایزه ملی کیفیت نظارت دارد

سازمان ملی استاندارد ایران،مسئول تعیین و اعطای جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط به آن است.
غلامرضا شریعتی، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در نشستی با اعضای انجمن مدیریت کیفیت ایران، گفت: بر اساس تبصره ردیف ۲۰ ماده ۷  قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران مسئول تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور است.  
 وی افزود: طبق این قانون، برگزاری هرگونه همایش، هم اندیشی(سمینار) و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان استاندارد است.
رییس سازمان استاندارد با اشاره به واگذاری تصدی گری این موضوع گفت: با اعلام فراخوان، فرصت یکسانی برای همه متقاضیان اجرای جایزه ملی کیفیت ایجاد شده و سازمان استاندارد ناظر بر حسن اجرای این برنامه است. 
در پایان جلسه، اعضای انجمن مدیریت کیفیت ایران ، نماد کیفیت این انجمن را به رییس سازمان ملی استاندارد ایران تقدیم کردند.

سایر تصاویر:
 
امتیاز دهی