دسترسی سریع

شریعتی:

آزمایشگاههای مجهز دانشگاهها به آزمایشگاه مرجع استاندارد تبدیل شود

غلامحسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با غلامرضا شریعتی، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران دیدار و در خصوص استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاهها گفت و گو کردند.

غلامرضا شریعتی، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست با اشاره به وجود امکانات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه دانشگاههای سراسر کشور گفت: لازم است از تمامی امکانات موجود در کشور استفاده بهینه به عمل آید و بودجه اختصاص یافته نیز به سمت تکمیل دیگر نیازها هدایت تا از هدر رفت هزینه ها تا حدودی جلوگیری شود.
وی با اشاره به تفاهم نامه های سازمان ملی استاندارد ایران با برخی دانشگاهها گفت: امروزه بسیاری از آزمایشگاهها به عنوان آزمایشگاه همکار استاندارد فعالیت دارند اما لازم است با تجمیع و تجهیز امکانات آزمایشگاهی دانشگاهها، مطابق با توان و امکانات موجود و همچنین نیاز کشور، تعدادی از آزمایشگاهها به آزمایشگاه مرجع استاندارد تبدیل شوند.
شریعتی همچنین در ارتباط با افزایش تدوین استانداردهای پژوهش محور افزود: استانداردهای ملی با همکاری متخصصان و پژوهشگران براساس اولویت به صورت پژوهش محور تدوین می شوند.
غلامحسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در این دیدار ایجاد آزمایشگاه مرجع استاندارد در دانشگاه ها را یک فرصت برای دانشگاهها برشمرد و افزود: ایجاد آزمایشگاه مرجع استاندارد اعتباری برای دانشگاه خواهد بود که صلاحیت آن به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است.
برای مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید.

 
امتیاز دهی