دسترسی سریع

رویدادهای مهمرویدادهای مهم

فراخوان عمومی برای شرکت در نظرخواهی اینترنتی کمیته فنی بین المللی ISO/TC176 در مورد استاندارد بین المللی ISO 9001: 2015   به آگاهی کاربران محترم استاندارد ایران- ایزو 9001 می رساند نظرخواهی اینترنتی کمیته فنی بین المللی ISO/TC176 در مورد استاندارد بین المللی ISO 9001: 2015 اینک آغاز شده است .
نسخه فارسی پرسشنامه نظرخواهی اینترنتی مزبور نیز که توسط مسئولان کمیته فنی متناظر مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت ISIRI/TC176 ترجمه شده است هم اکنون با موافقت کمیته فنی بین المللی ذیربط با هدف سهولت دسترسی کاربران ایرانی در محیط Google Forms بارگذاری شده است و به نشانی اینترنتی زیر قابل دسترسی می باشد.
https://forms.gle/KrnB8GmyowP5aeKr5

هدف از نظرخواهی اینترنتی مزبور احصای تجارب بکارگیری استاندارد بین المللی ISO 9001: 2015 در سازمان های مختلف و کسب نظرات کاربران در مورد کفایت این استاندارد در شرایط کنونی و نیز تأیید ویرایش فعلی تا بازنگری ادواری بعدی یا تجدیدنظر احتمالی در آن و همچنین گزینه های مورد نظر آنها در ارتباط با محتوای استاندارد در آینده و گنجاندن مفاهیم جدید در آن می باشد.
فایل الکترونیکی مطالب تهیه شده توسط کارگروه ویژه به پیوست این فراخوان می باشد.

از همه کاربران محترم استاندارد ایران– ایزو 9001 در خواست می گردد تا در نظرخواهی به زبان فارسی، فعالانه شرکت نموده و از نظرات محتمل در خصوص موضوعات مطرح در نظرخواهی، کمیته فنی متناظر مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت ISIRI/TC176 را مطلع فرمایند. همکاری و اعلام نظر کاربران موجب کمال امتنان می باشد.
یادآور می گردد نشانی پست الکترونیکی دبیرخانه کمیته فنی متناظر ISIRI/TC176 برای دریافت نظرات مشارکت کنندگان محترم در نظرخواهی به شرح زیر است:
Isiri.tc176.sec@gmail.com

پیوست فراخوان
 
امتیاز دهی