دسترسی سریع

بین المللی بیشتر

اولویت با بیماران است

کارشناسان انتظار دارند در چند سال آتی تغییراتی چشمگیر دیدگاه مراقبتهای بهداشتی را درگرگون سازد، به گونه ای که هم کادر درمان و هم بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از این تحولات حاصل تغییر به سوی مراقبت مبتنی بر ارزش، قرار دادن بیماران در مرکز رویکرد مراقبتهای بهداشتی کارکنان، در جهت کیفیت بهتر و همه جانبه مراقبتهای بهداشتی است. اخیرا، همه گیری کووید-19 سیستمهای بهداشتی را با آموزش کارکنان در حوزه بهبود کیفیت برای پشتیبانی از طرحهای آتی، ملزم به تغییر کرده است.
در مراقبتهای بهداشتی انتخاب، نظر و رضایت بیمار به اولویت اول درمان تبدیل شده است. این امر به بیماران امکان انتخاب مکان، زمان و کادر درمان را می دهد. هنگامی که بیماران با موارد درمانی مواجه می شوند، بسیار آسیب پذیرند و انتظاراتشان برای درمان بدون نقص و همدلانه بسیار بالاست. بنابراین معیار اصلی مراقبت بهداشتی خوب اغلب به تجربه بیمار مرتبط است. سازمانهای بهداشت و درمان برای اطمینان از نتیجه مثبت این تجربه باید فرهنگ قرار دادن بیماران در مرکز فرایند مراقبتهای بهداشتی را افزایش دهند و این فرهنگ سازی شامل کارکنان این سازمانها می باشد.

خبر خوب این است که کوچکترین تغییر در این حوزه، میتواند بیشترین تفاوت را ایجاد کند. بهبود مهارت سازمانی، کارایی داده ها و ارتباط موثر با بیماران و تیم مراقبت، مستقیما به افزایش کیفیت مراقبتهای بهداشتی منتج خواهد شد. سازمان ایزو برای بهبود الگوهای مراقبتهای پزشکی، استاندارد ISO 22956 را توسط کمیته فنی ISO/TC 304، مدیریت سازمان بهداشت و درمان، در دست تدوین دارد. این استاندارد اقدامات لازم برای ایجاد برنامه کاری موثر که منجر به بهبود نتایج درمان بیمار میشود را ارائه می دهد.
یکی از مهمترین تغییرات، تحولات تدریجی در نحوه ارائه خدمات درمانی است، که تجربه درمانی را شخصی تر و هماهنگ تر می کند. ارزش استاندارد ISO 22956 در هدف آن یعنی اصطلاحات و تعاریف یکسان و طبقه بندی روشهای مناسب است. این استاندارد همچنین رویکردها و معیارهای مدیریتی را که توسط خدمات درمانی برای جذب بهترین کادر درمان به کارگرفته میشود، تعیین می کند. کادر درمانی تجربه جدایی ناپذیر هر بیمار به حساب می آیند، زیرا تغییرات فیزیولوژیکی سلامت، پیشرفت برنامه های مراقبتی، درمان و خدمات مرتبط ، پیش گیری از بروز عوارض جانبی، مدیریت خطر و آموزش بیمار برای مراقبتهای پس از بستری، بر عهده آنهاست. دبیرخانه این کمیته فنی توسط موسسه استاندارد آمریکا اداره می شود.
پذیرش این استاندارد به بهبود عملکرد ارائه دهندگان خدمات درمانی کمک می کند. مراقبتهای بهداشتی بیمار-محور باید در دراز مدت با به حداقل رساندن اقدامات تکراری، کاهش اقدامات بی نتیجه با افزایش هماهنگی در ارائه دهندگان خدمات درمانی و شفافیت در تعیین اولویتها، ارزش بیشتری را برای پول ایجاد کند. در نتیجه این سئوال مطرح می شود که چه کسانی از این استاندارد بهره میبرند؟ پاسخ این است: همه، از بیمار گرفته تا سازمانهای دولتی، جوامع محلی، پرداخت کنندگان مالیات و گروههای مالی، نمایندگان صنعت و سازمانهای قانونی از این استاندارد نفع خواهند برد.
برای اطمینان از استفاده گسترده، استاندارد ISO 22956، اصول مراقبتهای درمانی بیمار محوری را در بر میگیرد که تمامی ذی نفهان می توانند از آن پیروی کنند. این اصول شامل قابلیت ردیابی فرایندهای مراقبت از بیمار، تشخیص و درمان می باشد تا مسیر درمانی مراقبت از بیمار به طور مناسب دنبال شود. روشهای مستند سازی یکی از ابزارهای مهم برای اطمینان از مراقبتهای مستمر، ایمن و با کیفیت است.
استاندارد فوق تاثیرات مثبتی را نیز برای کادر درمان دارد که از جمله آنها به امنیت و رضایت شغلی می توان اشاره کرد. ایجاد فضای شغلی که در آن زیر ساختهای مناسب فراهم شده است اطمینان روحی و روانی کارکنان را ایجاد می کند، حقوق مناسبی را پرداخت می کند و ساعات کار عادلانه ای را تعیین می نماید که به طور طبیعی منجر به افزایش رضایت بیمار و نتایج بالینی مثبت خواهد شد.
استاندارد مورد اشاره به گونه ای طراحی شده است که امکان ادغام آن با دستورالعملهای روشهای مناسب موجود در آژانسهای نظارتی خدمات درمانی در کشورهای سراسر جهان امکان پذیر است.

منبع: سایت ایزو
مترجم: فاطمه مزینانی، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

 
امتیاز دهی