دسترسی سریع

بین المللی بیشتر

دستورالعمل جدید ایمنی مواد غذایی

کتابچه راهنمای جدیدی به عنوان ضمیمه ایزو 22000 به تازگی منتشر شده است.
ایمن نگه داشتن مواد غذایی شامل تلاش های مشترک هریک از نقش آفرینان زنجیره تولید مواد غذایی، از مزرعه تا سفره، است. این بدان معناست که همه باید به یک زبان صحبت کرده و از قوانین یکسانی پیروی کنند. ایزو 22000 یک مرجع مورد توافق بین الملل در صنایع غذایی می باشد که اخیراً یک راهنمای تازه منتشر شده به کاربران در استفاده حداکثری از آن کمک می کند. 
این راهنما مشترکاً توسط ایزو و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد تحت عنوان" ایزو 22000:2018- سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی یک  راهنمای عملی" منتشر شده و اطلاعات عملی و دقیقی را برای کمک به سازمان ها در اجرای موثر سیستم مدیریت ایمنی غذایی (FSMS) مطابق با ایزو 22000:2018 ارائه می دهد.
برخورداری از چنین سیستمی می تواند مزایای زیادی برای سازمان های فعال در زمینه تولید غذا به همراه داشته باشد، زیرا به کاهش خطر آلودگی و  آسیب به مصرف کننده نهایی، کمک می کند. با این حال، به کاربردن آن همیشه هم یک کار ساده نیست و می تواند مستلزم صرف زمان و تلاشی قابل توجه باشد.
این کتابچه برای کمک به بخش مواد غذایی تهیه شده تا با استفاده از راهنمایی های گفته شده برای انجام وظایف مختلف به منظور اجرای FSMS مطابق با الزامات ایزو 22000:2018 آماده شوند. همچنین شامل اطلاعاتی در مورد رویه صدور گواهی است که می تواند برای سازمانی های مفید باشد که در صدد کسب گواهی یا آگاهی در مورد رویه صدور گواهی ایزو 22000 هستند.
این کتابچه از فروشگاه ایزو در نشانی https://www.iso.org/publication/PUB100454.html قابل تهیه است.

منبع: سایت ایزو
مترجم: پریسا فقیهی، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

 

 
امتیاز دهی