دسترسی سریع

بین المللی بیشتر

جوامع بهتری بسازیم

استاندارد بین المللی جدید پیشگیری از جرم با طراحی محیطی

برنامه ریزی شهری برای کاهش جرم و ارتقاء کیفیت زندگی در جوامع شهری، مفهومی است که در آن محیط زندگی با هدف ممانعت از وقوع جرم و کاهش ترس ساکنان، طراحی میشود.
چنین مفاهیمی از دهه 1970 وجود داشته است و با موفقیت در بسیاری از رویکردهای پیشگیری از جرم در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. در حالی که منابع راهنمای مختلفی در این زمینه وجود دارد، تاکنون هیچ یک از این دستورالعملها دارای اجماع بین المللی نمی باشد.
استاندارد بین المللی ایزو 22341، امینت و تاب آوری- حفظ امنیت - راهنمای پیشگیری از وقوع جرم با طراحی محیطی، به اصول، مولفه ها، راهکارها و روند کاهش جرم، از جمله انواع خاصی از حملات تروریستی و ترس از ارتکاب جرم در محیط های شهری جدید می پردازد.
استاندارد مذکور انواع سایت ها، از جمله مناطق مسکونی و تجاری، سایت های صنعتی، موسسات آموزشی، پارک های عمومی و سایر مکانها را پوشش می دهد و روند ارزیابی خطرات ناشی از ارتکاب جرم و استفاده از تجهیزات امنیتی مجاز را ارائه می کند.
مدیر پروژه کمیته بین المللی تدوین این استاندارد اظهار داشت " نیاز به راهنمایی وجود دارد که اصول، مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با پیشگیری از جرم با طراحی محیطی را ارائه دهد".
"هنگامی که درست برنامه ریزی و هوشمندانه اجرا شود، پیشگیری از جرم با طراحی محیطی، ایمنی و امنیت جامعه و صنعت را به روشی مقرون به صرفه، افزایش میدهد".
" علاوه بر این، برخی از مراجع قضایی الزاماتی را برای دستیابی به استانداردهای امنیتی خاص در قوانین ساخت و ساز معرفی کرده اند، به عنوان مثال برای ذینفعان و مجریان طرح پیشگیری از جرم با طراحی محیطی، مهم است که اصول، هدف، نقش نهادها، اجزاء، راهکارها و فرایندها را به خوبی بشناسند".
استاندارد ایزو 22341 توسط کمیته فنی 292، امینت و تاب آوری، که دبیرخانه آن توسط موسسه استاندارد سوئد اداره میشود . این استاندارد از طریق سازمان ایزو و یا سازمانهای ملی عضو قابل تهیه می باشد.

منبع: سایت ایزو
مترجم : فاطمه مزینانی، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

 
امتیاز دهی