دسترسی سریع

بین المللی بیشتر

دسترسی و امنیت در ساختمانها


فراگیر بودن خدمات و تجهیزات، پایداری، امنیت و قابلیت دسترسی در ساختمان ها از عناصر اصلی یک جامعه مدرن هستند که نیازمند برنامه ریزی و سازماندهی دقیق می باشند. استانداردهایی که برای تسهیل این امر راهنمایی و کمک می کنند، به تازگی منتشر شده اند.
استاندارد ISO 23234، ساختمانها و کارهای عمرانی - امنیت - برنامه ریزی اقدامات امنیتی در محیط های ساخته شده، از طریق یک الگوی ساختاری برای شناسایی نیازها و توسعه اقدامات امنیتی، الزامات و توصیه های لازم را به سازمانها در اجرایی کردن طرح های مقابله مناسب با اقدامات عمدی مخرب ارایه می کند.
این سند روش ها و رویه های مورد نیاز برای اجرا در مراحل مختلف احداث ساختمان یا کارهای عمرانی را به همراه شرایط لازم برای کسب نتیجه مطلوب را توضیح می دهد.
استاندارد ISO 21542، ساختمان سازی – دسترسی و قابلیت استفاده از محیط های ساخته شده، طیفی از الزامات و توصیه های مربوط به طراحی و ساخت، دسترسی و قابلیت استفاده از ساختمان را تعیین می کند که شامل دسترسی به ساختمانها، حرکت در ساختمانها، خروج از ساختمان در مواقع عادی و تخلیه در زمان آتش سوزی است.
این استاندارد که به تازگی به روز رسانی شده است، اطلاعات کاملتر و کاربردی تری درباره حرکت عمودی، عایق بندی صدا و خروج اضطراری ارایه می دهد.
استاندارد ISO 23234 توسط کمیته فنی ISO/TC 59 ساختمانها و فعالیتهای عمرانی، و استاندارد ISO 21542 توسط کمیته فرعی 16 همین کمیته فنی تدوین شده است. مسئولیت دبیرخانه این دو کمیته به ترتیب بر عهده استاندارد نروژ و اسپانیا قرار دارد.
 
منبع: سایت ایزو
مترجم: سعید حسنی، دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

 
امتیاز دهی