اخبار استان ها

نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای میکروبیولوژی خوزستان

نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای میکروبیولوژی خوزستان

با توجه به اهمیت تایید سلامت تهاده های دامی ، نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای میکروبیولوژی خوزستان افزایش یافت.

چهارشنبه15تير1401

با توجه به اهمیت تایید سلامت تهاده های دامی ، نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای میکروبیولوژی خوزستان افزایش یافت.

تایید سلامت گندم‌های سیلوی تخریب شده شهرستان حمیدیه

تایید سلامت گندم‌های سیلوی تخریب شده شهرستان حمیدیه

مدیر کل استاندارد خوزستان گفت: گندم‌های سیلوی تخریب شده شهرستان حمیدیه مورد پس از انجام آزمون در آزمایشگاه، از نظر خوراک انسانی مورد تایید قرار گرفتند.

چهارشنبه15تير1401

مدیر کل استاندارد خوزستان گفت: گندم‌های سیلوی تخریب شده شهرستان حمیدیه مورد پس از انجام آزمون در آزمایشگاه، از نظر خوراک انسانی مورد تایید قرار گرفتند.

پایش عملکرد سه ماهه اداره کل استاندارد مازندران

پایش عملکرد سه ماهه اداره کل استاندارد مازندران

پایش عملکرد سه ماهه اول سالجاری اداره کل استاندارد مازندران با حضور سرپرست و معاونین وروسای ادارات اداره کل استاندارد مازندران، برگزار شد.

چهارشنبه15تير1401

پایش عملکرد سه ماهه اول سالجاری اداره کل استاندارد مازندران با حضور سرپرست و معاونین وروسای ادارات اداره کل استاندارد مازندران، برگزار شد.

دیدار سرپرست اداره کل استاندارد استان با سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران

دیدار سرپرست اداره کل استاندارد استان با سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران

به گزارش روابط عمومی اداره کل مازندران به منظور تعامل و جذب همکاری دستگاه های اجرایی، عباس رحیمی، سرپرست اداره کل استاندارد استان با حضور در استانداری استان با نادعلی کهنسال، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران دیدار و گفتگو کرد.

چهارشنبه15تير1401

به گزارش روابط عمومی اداره کل مازندران به منظور تعامل و جذب همکاری دستگاه های اجرایی، عباس رحیمی، سرپرست اداره کل استاندارد استان با حضور در استانداری استان با نادعلی کهنسال، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران دیدار و گفتگو کرد.

12345678910...>>>