استانی

بيشتر

پنجشنبه1400/10/23

10:59:2

202

آزمون 552 باسکول جاده ای در زنجان

در 9 ماهه سال جاری، 552 مورد باسکول جاده ای در استان زنجان مورد آزمون قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان زنجان، داریوش اشکانی پور مدیر کل استاندارد استان، اعلام کرد:
در راستای اجرای وظایف قانونی استاندارد در خصوص آزمون باسکول‌های ثابت همکف جاده ای؛ طی نه ماه سال جاری؛ تعداد 552 باسکول در مرکز استان و شهرستانهای تابعه، مورد آزمون قرار گرفته است که 86 درصد باسکول ها قبول و 14 درصد باسکول ها مردود بودند.

اشکانی پور افزود: باسکول هایی که نتایج آزمون آنها مردود گزارش شده است، تا زمان تعمیر و تنظیم باسکول، امکان بهره برداری از آنها منع شده و صاحبین باسکولها موظف هستند در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص اقدام لازم را انجام دهند.