بین المللی

بيشتر

شنبه1401/2/24

08:32:4

218

رویکرد مشترک ایزو برای مبارزه با تغییرات اقلیمی

روز زمین می‌تواند همکاری بی نظیری را برای محافظت از نسل‌های آینده با ساختن آینده‌ای بدون کربن ایجاد کند.
تغییرات اقلیمی و از دست رفتن تنوع زیستی ارتباط پیچیده‌ای با یکدیگر دارند. امروزه حدود یک میلیون گونه جانوری و گیاهی در معرض انقراض قرار دارند که از تاریخ پیدایش بشر، این میزان بسیار فراوان و سریع شده است. طبیعت و اکوسیستم‌های فعال آن به سرعت در حال نابود شدن هستند و بر ساختارهای حیات که همه ما به آن وابسته هستیم، تأثیر می‌گذارند.
اکوسیستم سالم به شرط فراهم بودن آب سالم، تولید اکسیژن و رشد گیاهان دارویی و غذایی که همزمان حجم گسترده‌ای از دی اکسید کربن موجود در اتمسفر را نیز دفع می‌کنند برای بشر ضروری است. این همان نقطه اتصال با تغییرات اقلیمی است. اکوسیستمها کربن را ذخیره می‌کنند و آنگاه که آسیب می بینند خطر باز پس فرستادن کربن به محیط زیست می‌رود که این سبب تسریع تغییرات اقلیمی می‌شود.
اینک زمان عمل برای حفاظت از سلامت خود و خانواده‌هایمان است. ایزو متعهد به اطمینان بخشی از بهره‌گیری کشورهای جهان از یک زبان مشترک برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و رصد پیشرفتهای آنها است. این سازمان به عنوان بستر گفتگوها، سازمانهای ملی استاندارد 167 کشور جهان را به دور هم آورده تا با تبادل دانش درباره استانداردهای تشویقی و روشهای برتر به توافق برسند.
این فعالیت مشترک در مبارزه جهانی علیه تغییرات اقلیمی ضروری است و موفقیت در هر گوشه‌ای از دنیا مرهون مشارکت جمعی کشورها در چارچوب اهداف مشترکی است که مشخص، قابل سنجش و عادلانه باشند. استانداردهای ایزو در مواجهه با فوریتهای مربوط به تغییرات اقلیمی، همه موضوعات از نظارت و اندازه‌گیری میزان گازهای خروجی تا اقدامات برتر در مدیریت محیط زیست و تامین مالی پایدار را تحت پوشش قرار می‌دهند.  
در واقع، ایزو استانداردهای متعددی برای کمک به مبارزه با تغییرات اقلیمی منتشر کرده است و معضلات موجود در مقیاس کوچک و بزرگ را حل می‌کند که شامل چارچوب جهانی برای چگونگی سنجش میزان اثر کربن محصولات و انتقال آن از طریق برچسب‌های محیطی به منظور شناسایی مثالهای واقعی از روشهای تولید برتر است.  
بخش اعظم فعالیتهای ایزو در خصوص تغییرات اقلیمی متمرکز بر جزئیات و اجرای مستمر استانداردهای دوستدار اقلیم است که جهان را به سوی آینده‌ای پایدار سوق می‌دهد. اما سرمایه‌گذاری وسیعتر ایزو درباره زمین و تعهد به دستیابی به اهداف دستور کار اقلیمی تا سال 2050 در بیانیه لندن 2021 گنجانده شده است.    

منبع: سایت ایزو
مترجم: سعید حسنی، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل