رویدادهای مهم

بيشتر

شنبه1401/3/28

09:57:0

161

سید سعید میرنظامی مدیر کل استاندارد استان مرکزی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان مرکزی، طی حکمی از سوی دکتر مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، "سید سعید میرنظامی" به عنوان مدیر کل استاندارد استان مرکزی منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: در این راستا انتظار میرود با سرلوحه قرار دادن راهبرد تفکر، توکل وتلاش در انجام امور محوله و به کارگیری نیروهای متعهد، متخصص، جوان و کارآمد و با استعانت از درگاه ایزد منان و اهتمام به عدالت محوری، انقلابی گری، مردم داری، پاک دستی، فساد ستیزی و قانون مداری و مفاد عهد نامه مدیران دولت مردمی در جهت نیل به آن تلاش و همت نمایید.
میرنظامی سرپرست اداره کل استاندارد مرکزی بود و پیش از این سابقه مدیر کلی استاندارد استانهای مرکزی و همدان و سرپرستی استاندارد استان لرستان را در کارنامه خود دارد.