آرشیو فیلم

پیام رئیس جدید ایزو

پیام رئیس جدید ایزو

دوشنبه25بهمن1400

شبکه یک سیما شنبه 25 دی ماه 1400

شبکه دو سیما پنجشنبه 23 دی ماه 1400

جهان کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک

جهان کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک

سازمان بین المللی الکتروتکنیک (IEC)، در ویدئویی، نقش حیاتی استانداردهای بین المللی و ارزیابی انطباق را در ایمن تر و کارآمدتر کردن جهان اطرافمان، با کاربران به اشتراک گذاشته است. این ویدئو درباره گستردگی و دامنه کار IEC است.

شنبه11دي1400

سازمان بین المللی الکتروتکنیک (IEC)، در ویدئویی، نقش حیاتی استانداردهای بین المللی و ارزیابی انطباق را در ایمن تر و کارآمدتر کردن جهان اطرافمان، با کاربران به اشتراک گذاشته است. این ویدئو درباره گستردگی و دامنه کار IEC است.

ساختمان کربن خنثی یعنی چه؟

ساختمان کربن خنثی یعنی چه؟

ایزو در ویدئو کوتاهی به این سوال پاسخ می دهد، برای دیدن ویدئو کلیک کنید

دوشنبه8آذر1400

ایزو در ویدئو کوتاهی به این سوال پاسخ می دهد، برای دیدن ویدئو کلیک کنید

برای دیدن ویدئو کلیک کنید:

تکریم و معارفه  رییس سازمان ملی استاندارد ایران

تکریم و معارفه رییس سازمان ملی استاندارد ایران

اسلام پناه: سازمان ملی استاندارد ایران منزلگاه جوانان گام دوم انقلاب خواهد بود

دوشنبه24آبان1400

اسلام پناه: سازمان ملی استاندارد ایران منزلگاه جوانان گام دوم انقلاب خواهد بود

کربن صفر چیست و چگونه میتوانیم به آن دست یابیم؟

کربن صفر چیست و چگونه میتوانیم به آن دست یابیم؟

با استانداردهای بین المللی، دستیابی به صفر خالص و ساختن آینده ای پایدارتر ممکن است. برای دیدن ویدئو کلیک کنید

دوشنبه24آبان1400

با استانداردهای بین المللی، دستیابی به صفر خالص و ساختن آینده ای پایدارتر ممکن است. برای دیدن ویدئو کلیک کنید

1234567>>>